Перейти к содержимому раздела

Бесплатная юридическая консультация

Консультация юриста и юридическая помощь. Юридические консультации от юрист онлайн.

Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

ВНИМАНИЕ! Бесплатная консультация юриста нами предоставляется при регистрации ниже.

Регистрация на юридическом форуме
Шаг 1. Зарегистрируйтесь. (Регистрация простая, займет не более 30 секунд)

Шаг 2. Войдите на сайт с помощью логина и пароля.

Шаг 3. Создайте в соответствующем разделе тему с вашим юридическим вопросом и описанием ситуации.

В результате Вы получите: бесплатная юридическая консультация онлайн от юристов Юридического центра Юринформ.

На данный момент, зарегистрировано более 2500 пользователей форума и нами предоставлено более 3600 бесплатных юридических консультаций!


Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

РСС

Сообщений 2

1

Re:

при оформлении субсидии инспектор потребовал справку об оплате налога за пай хотя везде пишут никаких справок ненадо

Re:

igor.0312 пишет:

при оформлении субсидии инспектор потребовал справку об оплате налога за пай хотя везде пишут никаких справок ненадо

Не правомерные требования, декларация  о доходах и заявление и все. Звоните на горячею линию и уведомите незаконные действия сотрудников За номером 0 800 507 309.

Если вы живете в сельской местности прием заявлений с необходимыми документами осуществляют уполномоченные лица, которые определяются исполнительными органами сельских и поселковых советов.

При этом подаются следующие документы:

заявление в упрощенном виде;
декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, зарегистрированных в жилом помещении, которые фактически там проживают.
В случае не проживания зарегистрированного лица необходимо предоставить документ, подтверждающий место нахождения (долгая командировка, пребывание в армии, местах лишения свободы и тому подобное);
Договор аренды, если вы – не владелец лицевого счета, а арендатор помещения.

Образцы документов:
_______________________________________
(найменування структурного підрозділу
_______________________________________
з питань соціального захисту населення)

ЗАЯВА

про призначення житлової субсидії
Від________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)
зареєстроване (для орендарів — фактичне) місце проживання: _____________________
_______________________________________________________________________
контактний телефон ______________________ паспорт: серія _____ № ____________
__________________________________________________  ___ __________  ___ р.
                       (ким і коли виданий)
реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________
            (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)
Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (необхідне підкреслити).
Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку
Вид послуги    Номер особового рахунка    Найменування організації, що надає послуги    Примітки
Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій           
Газопостачання           
Централізоване постачання холодної води           
Централізоване постачання гарячої води           
Водовідведення           
Централізоване опалення           
Електропостачання           
Вивезення побутових відходів           
У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити).
Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, майно, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.
У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюся протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.
_____ ______________ 20__ р.                                            ________________________
                                                                                                                                                            (підпис)

Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________
(найменування структурного підрозділу
_______________________________________
з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ

про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії
Розділ I. Загальні відомості
1. _____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
2. Характеристика житлового приміщення/будинку: загальна площа ____ кв. метрів;
будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити);
кількість поверхів у будинку __________
3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку
Прізвище, ім’я,
по батькові    Дата
народ-
ження    Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)    Примітки
   
Розділ II. Всі види доходів осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні /будинку, у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в оренду за період з _________  20__ р.  до   __________  20__ року
Прізвище, ініціали    Відомості про доходи
    Вид доходу    Сума доходу без урахування податку з доходів фізичних осіб, гривень    Джерело доходу
           
           
Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.
Прізвище, ініціали    Вид придбаного майна або оплачених послуг    Вартість, гривень    Дата здійснення купівлі або оплати послуг
           
Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у подвійному розмірі.
________________________                                                              ____ ______________ 20___ р.
          (підпис заявника)                                                                   

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

С ув. Ваш персональный юрист Дмитрий Константинович. Для личных юридических консультаций и встреч в нашем офисе, наши контакты: ☎️: 097-178-20-74, ✉️: urist_inform@ukr.net , Skype: i.am.in.ua .

Сообщений 2

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться